Rhannau Siafft Manwl

Rhannau yw'r elfennau sylfaenol sy'n ffurfio'r peiriant, a nhw yw'r rhannau unigol anwahanadwy sy'n ffurfio'r peiriant a'r peiriant.

Mae rhannau nid yn unig yn ddisgyblaeth ar gyfer ymchwilio a dylunio rhannau sylfaenol mecanyddol mewn amrywiol offer, ond maent hefyd yn derm cyffredinol ar gyfer rhannau a chydrannau.

Mae ymchwil a dyluniad rhannau sylfaenol mecanyddol mewn amrywiol offer hefyd yn derm cyffredinol ar gyfer rhannau a chydrannau. Mae cynnwys penodol rhannau fel disgyblaeth yn cynnwys:

1. Cysylltiad rhannau (rhannau). Megis cysylltiad wedi'i threaded, cysylltiad lletem, cysylltiad pin, cysylltiad allweddol, cysylltiad spline, cysylltiad ffit ymyrraeth, cysylltiad cylch elastig, rhybedio, weldio a gludo, ac ati.

2. Gyriant gwregys, gyriant olwyn ffrithiant, gyriant allwedd, gyriant harmonig, gyriant gêr, gyriant rhaff, gyriant sgriw a gyriannau mecanyddol eraill sy'n trosglwyddo cynnig ac egni, yn ogystal â'r seroau siafftio cyfatebol fel siafftiau gyrru, cyplyddion, cydiwr a breciau (rhan.

3. Y rhannau ategol (rhannau), fel berynnau, cypyrddau a seiliau.

4. System iro a sêl ac ati gyda swyddogaeth iro.

Precision Shaft Parts

5. Rhannau eraill (rhannau) fel ffynhonnau. Fel disgyblaeth, mae rhannau'n cychwyn o'r dyluniad mecanyddol cyffredinol ac yn defnyddio canlyniadau amrywiol ddisgyblaethau cysylltiedig yn gynhwysfawr i astudio egwyddorion, strwythurau, nodweddion, cymwysiadau, dulliau methu, gallu dwyn llwyth a gweithdrefnau dylunio gwahanol rannau sylfaenol; astudio theori dylunio rhannau sylfaenol, Dulliau a chanllawiau, ac felly sefydlu system ddamcaniaethol o'r pwnc wedi'i gyfuno â realiti, sydd wedi dod yn sylfaen bwysig ar gyfer ymchwil a dylunio peiriannau.

Ers ymddangosiad peiriannau, bu rhannau mecanyddol cyfatebol. Ond fel disgyblaeth, mae rhannau mecanyddol wedi'u gwahanu oddi wrth strwythur mecanyddol a mecaneg. Gyda datblygiad y diwydiant peiriannau, ymddangosiad damcaniaethau a dulliau dylunio newydd, deunyddiau newydd, a phrosesau newydd, mae rhannau mecanyddol wedi cychwyn ar gam datblygu newydd. Mae damcaniaethau fel dull elfen gyfyngedig, mecaneg torri esgyrn, iriad elastohydrodynamig, dylunio optimeiddio, dylunio dibynadwyedd, dylunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD), modelu solet (Pro, Ug, Solidworks, ac ati), dadansoddi system a methodoleg ddylunio wedi graddoli Ar gyfer yr ymchwil a dyluniad rhannau mecanyddol. Mae gwireddu integreiddio disgyblaethau lluosog, integreiddio macro a micro, archwilio egwyddorion a strwythurau newydd, defnyddio dyluniad a dyluniad deinamig, defnyddio cyfrifiaduron electronig, a datblygu damcaniaethau a dulliau dylunio ymhellach yn dueddiadau pwysig. yn natblygiad y ddisgyblaeth hon.

Mae garwedd arwyneb yn ddangosydd technegol pwysig sy'n adlewyrchu gwall siâp geometrig microsgopig wyneb y rhan. Dyma'r prif sail ar gyfer profi ansawdd wyneb y rhan; mae p'un a yw'n cael ei ddewis yn rhesymol ai peidio yn uniongyrchol gysylltiedig ag ansawdd, bywyd gwasanaeth a chost cynhyrchu'r cynnyrch. Mae yna dri dull ar gyfer dewis garwedd arwyneb rhannau mecanyddol, sef, dull cyfrifo, dull prawf a dull cyfatebiaeth. Wrth ddylunio rhannau mecanyddol, defnyddir cyfatebiaeth yn gyffredin, sy'n syml, yn gyflym ac yn effeithiol. Mae defnyddio deunyddiau cyfatebiaeth yn gofyn am ddigon o ddeunyddiau cyfeirio, ac mae amryw lawlyfrau dylunio mecanyddol presennol yn darparu deunyddiau a dogfennau mwy cynhwysfawr. Defnyddir yn gyffredin yw'r garwedd arwyneb sy'n gydnaws â'r lefel goddefgarwch. O dan amgylchiadau arferol, y lleiaf yw gofynion goddefgarwch dimensiwn rhannau mecanyddol, y lleiaf yw gwerth garwedd arwyneb rhannau mecanyddol, ond nid oes perthynas swyddogaethol sefydlog rhyngddynt. 

Er enghraifft, mae'r dolenni ar rai peiriannau, offerynnau, olwynion llaw, offer misglwyf a pheiriannau bwyd yn arwynebau wedi'u haddasu o rai rhannau mecanyddol. Mae'n ofynnol prosesu eu harwynebau yn llyfn, hynny yw, mae garwedd yr arwyneb yn uchel iawn, ond mae eu goddefiannau dimensiwn yn feichus iawn. isel. Yn gyffredinol, mae gohebiaeth benodol rhwng y lefel goddefgarwch a gwerth garwedd arwyneb y rhannau â gofynion goddefgarwch dimensiwn.